קולקטיב הסלון 5 הוא קבוצת אמנים הפועלת יחד משנת 2016. הקבוצה התגבשה בימי לימודיהם במחלקה לצילום בבצלאל. חברי הקבוצה פועלים במגוון של נושאים ומדיומים, ומקדישים את זמנם לעבודה משותפת תוך אמונה ביכולת של הקבוצה להגיע למקומות שלא ניתן להגיע אליהם כיחידים

חברי הקבוצה
מיכאל שבדרון
נטשה קנדוב
נעמה רחמים
עידן סימון
רתם שמואלי
שי דרור
תומר פרוכטר
ליצירת קשר
hasalonhamash@gmail.com
Mark