תמונת מחזור

נוצר במסגרת אירוע בלנדר בספריית בית אריאלה
במהלך הערב, מאחורי הדלפק הראשי של הספרניות, התקבצו כל פעם 30 אנשים שלא מכירים אחד את השני. כך יצרנו כל חצי שעה תמונת מחזור משותפת של אנשים זרים. עניין אותנו ליצור אינטרקציות בין דמיות שנפגשות בפעם הראשונה. בכל פעם יצרנו סיטואציה חדשה בה ניסינו לרקום מערכות יחסים בין המשתתפים ונקודות עניין שונות שילכדו את מבטו של הצופה

דצמבר 2018
בית אריאלה