עיצוב ועריכת הקטלוג- ניצן דדון
הוצג בתערוכת הבוגרים של בצלאל
יולי 2018