׳רגע של׳
תור לזריחה, שבוע העיצוב ירושלים, 2019
אוצר: גיא קניגשטייין

פרויקט צילומי הקבוצות הגיע לתחנתו האחרונה בשבוע העיצוב בירושלים. קבוצת הצלמים עובדת עם הקהל בתוך ט שהורכב מראש על בסיס ׳סוג צילום׳ מוכר וידוע. חברי הקבוצה מפגישים בתוך הפריים אנשים שאינם מכירים זה את זה, ושואלים שאלות על זרות, קרבה, מכנה משותף ושייכות. שני זרים על רקע הזריחה, ברגע חמקמק של לפני ואחרי. אפשרות לרגע קצר של מפגש. לפני חזרה אל אור היום הרגיל והמוכר.


תמונות נוספות בעמוד האינטגרם של הפרויקט
@a_moment_of_hasalon5